Лудогорските алиани
-15 %
Докладвай

Къзълбашите със своето поведение и език представляват предмет на научни дирения, каквато е и моята цел в случая, но те са същевременно и предмет на спекулации от всякакъв характер, поради което още тук декларирам, че аз се стремя да ги покажа сега и в достижимото за мен минало, такива каквито са. Може би ще бъде най-разумно и правдиво да уточня тяхната основна специфика – Алиани или Къзълбаши по верска принадлежност и носители на турски наречия и диалекти.

Фактологията в новия ми труд съвпада в значителна степен с досегашните ми разработки, но сега е допълнена и представена в no-разширен вид и по no-убедителен начин, резултат от новите наблюдения и по-нататъшната ми квалификация като тюрколог. За повторения не може да става и дума, понеже до настоящия момент не съм правила публикации по въпроса, въпреки конкретните предложения, които съм получавала за това.

От формулировката на темата става ясно, че трудът има две основни страни – диалектоложка и етнографска, а те заедно са основни елементи на едно етноложко изследване. - Емилия Караханова

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
12.75 лв
15.00 лв
epub,epub

Най-обсъждани