Български Народни Приказки
-10 %
Докладвай

Български Народни Приказки

Чети в библиотеката

 

Сборникът включва 35 от най-характерните и разказвани приказки, представящи различни особености и дялове на този жанр. Те са подбрани от различни източници и обхващат приказното богатство на народа ни от почти всички региони на страната. При четенето е необходимо да се има предвид следното:

Нормализирани са диалектните особености, които биха попречили за разбирането на текста и биха затруднили по-малките ученици в процеса на възприемане и осмисляне на поетическата образност, на стиловите и естетически достойнства на приказката.

Същата цел имат и морфологичните промени, оправяне на редуцираните глаголни форми, имена, наречия и др.

Почти изцяло са премахнати родителните падежни форми на имената, а дателните са оставени на онези места, където се вплитат органически в изказа и не пречат на възприятието.

Осъвременяването на езика има за цел да направи текстовете леснодостъпни за съвременното дете. В същото време водеща е идеята да се остане при автентичния фолклор, да се докоснат днешните читатели до живото народно слово, до магията на неговите неочаквани обрати, образи и сравнения, до ритъма и песенността на народния разказ.

За да бъде по-пълно усещането за автентичност в края на някои приказки с характерен диалект и изказ, поместваме точния и непроменен запис, веднага след неговия редактиран вариант. Това дава възможност на учениците да усетят народното слово, а на учителите — да обърнат вниманието им върху някои характерни стилови и образни особености на народния говор, както и на богатството на народния език. - Лилия Старева, съставител и редактор

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
6.29 лв
6.99 лв
epub

Най-купувани

Препоръчано

Най-обсъждани