Ами това е. Носталгии по Габрово
-10 %
Докладвай

Ами това е. Носталгии по Габрово

Чети в библиотеката

Този сборник от разкази е всъщност книга от спомени. Спокойно мога да го нарека „носталгии по Габрово”. Вътре ще намерите чешитите на Габрово, на моя квартал Дядо Дянко. И, понеже стана дума за Дядо Дянко, само да ви кажа, че той не може да бъде в ка-вички. Защото Дядо Дянко е не само квартал. Дядо Дянко е всичко…Някои от героите в него са още живи, други – не са. Някои от тях са се слели в спомените ми за тях – от двама човека са станали един. Това е красотата на спомена – времето не заличава, а обе-динява. Остават характерни черти, жестове, думи… Но остават. Заради това в някои от разказите изпол-звам и двата прякора, съзнавайки, че един човек се превръща изпод перото ми в „братска могила”… Веро-ятно в книгата ще се усети с каква любов и нежност говоря за тези хора… Надявам се, че всеки читател ще разбере, че никога не съм обичал друг град така, както родното ми Габрово. Дори новият език в разка-зите… Четейки ще усетите, че използвам не диалек-тен говор, а диалектни структури на говора. На пръв поглед не се забелязва дори диалекта в разказите, защото няма – или рядко използвам диалектни думи. Но използвам диалектната структура на езика, на габровския говор. И вместо, като Пикасо, да търся детския изказ в далечна Африка, аз реших да го напра-вя в собственото си детство, в Дядо Дянко… Не е нужно човек да обиколя света, за да се върне в детст-вото - в неговата искреност и първичност. Доста-тъчно е да носи това детство през цялото време със себе си. И, повярвайте ми, детството се оказва, че не тежи. И не само, че не тежи, но крилата са му по мощни от прибраните крила на зрелостта. Защото съ-вършени са не изкуствените крила, с които сме се опитвали по-късно да полетим, слепени с восък, който се топи дори от дъха на първата любов, преди да доб-лижиш слънцето. Съвършени са крилата на детство-то. Защото техните пера са лепени с целувките на майката, с възторга на близките. Всички следващи крила са правени, за да достигнеш до любовта и зара-ди това се разтапя восъкът от близостта с нея, до-като детските са правени от любов… Ами това е…

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
14.40 лв
16.00 лв
epub

Най-купувани

Препоръчано

Най-обсъждани